-- ΥΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ -- (Φεβρουαριοσ 2017)
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για όλες τις τοποθεσίες και τις σελίδες web που ανήκουν στο parky.gr

Το parky.gr δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με κανέναν τρόπο όπως φόρμες εγγραφής προσωπικών στοιχείων ή παρόμοιων πρακτικών χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες δίνεται πάντα με την έγκριση σας χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ειδήσεων που δημοσιεύονται στις σελίδες του parky.gr και εν γνώση των χρηστών δημοσιεύονται στην φόρμα που των δρομολογίων προσφοράς/ζήτησης που δημιουργεί ο χρήστης. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο. Στα δεδομένα που συλλέγουμε και τα οποία είναι προσωπικά παρέχονται προαιρετικά και μόνο με την συγκατάθεση των χρηστών και μόνο για χρήση στις σελίδες του parky.gr.

1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ parky.gr

Το parky.gr παραχωρεί το δικαίωμα προβολής και λήψης του online υλικού αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση μη εμπορικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα τοποθεσία καθώς και η αναπαραγωγή του, η δημόσια επίδειξη, η παρουσίαση, η διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του που προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς ή με σκοπό τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια χρήσης από το parky.gr. Οποιαδήποτε χρήση του υλικού αυτού σε άλλη τοποθεσία Web ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον δικτύου απαγορεύεται με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ενδέχεται να παραβιάζει τη παραπάνω αναφερθείσα νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης ενός τουλάχιστον από τους ανωτέρω όρους, η άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας τερματίζεται αυτόματα και θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το έντυπο ή το αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα υλικό που έχετε λάβει από το parky.gr.

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το υλικό του parky.gr παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση το parky.gr καθώς και μέρη που αναφέρονται στην παρούσα τοποθεσία δεν ευθύνονται για ζημίες από διαφυγόντα κέρδη, απώλεια οποιουδήποτε υλικού, διακοπή εργασιών που προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της παρούσας τοποθεσίας, των Web τοποθεσιών για τις οποίες υπάρχουν συνδέσεις στην παρούσα τοποθεσία ή του υλικού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις προαναφερόμενες τοποθεσίες ανεξάρτητα αν έχουν ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Το parky.gr δεν συλλέγει με κανένα τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών. Οποιαδήποτε στοιχεία μεταβιβάζετε και εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν μεταβιβάζονται με κανέναν τρόπο σε τρίτους. Το parky.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδήσεις που δημοσιεύονται στις σελίδες του εκτός της ρητής αντίρρησης του αποδέκτη. Το parky.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση δόλιων συμπεριφορών όπως hacking, spamming, spoofing και λοιπών παράνομων πρακτικών από τρίτους. Απαγορεύεται η αποστολή ή η μεταβίβαση σε ή από την παρούσα Τοποθεσία οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα συνιστούσε παραβίαση οποιοδήποτε νόμου.

4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΣΤΟ WEB

Οι συνδέσεις με τοποθεσίες τρίτων στο Web οι οποίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Τοποθεσία παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, επιλέγετε έξοδο από αυτή την Τοποθεσία. Το parky.gr δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις τοποθεσίες τρίτων, δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, το parky.gr δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικό που περιέχονται σε αυτές ή σχετικά με οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να επισκεφθείτε τοποθεσίες τρίτων στο web για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις στην παρούσα Τοποθεσία, αναλαμβάνετε εξολοκλήρου την ευθύνη.

5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ parky.gr

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις για αυτή την Τοποθεσία σε άλλες τοποθεσίες, αλλά μόνο σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μια τοποθεσία που παρέχει σύνδεση με την τοποθεσία του parky.gr στο web πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Επιτρέπεται να παρέχει σύνδεση με την τοποθεσία του parky.gr αλλά δεν επιτρέπεται να αναπαράγει το περιεχόμενό της

  • Δεν θα πρέπει να δημιουργεί περιβάλλον προβολής ή περιθωρίου γύρω από το περιεχόμενο του parky.gr

  • Δεν θα πρέπει να αφήνει να εννοηθεί ότι το parky.gr προσυπογράφει την ίδια ή τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτή

  • Δεν πρέπει να παρουσιάζει εσφαλμένα τη σχέση της με το parky.gr

  • Δεν πρέπει να περιλαμβάνει λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του parky.gr

  • Δεν πρέπει να εμφανίζει το λογότυπο του parky.gr χωρίς άδεια από το ίδιο

  • Δεν πρέπει να περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί δυσάρεστο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο, και το περιεχόμενό της πρέπει να είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

6. ΓΕΝΙΚΑ

Το parky.gr μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο. Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα για να εξετάζετε τους τρέχοντες Όρους, επειδή αυτοί είναι δεσμευτικοί για εσάς. Ενδέχεται να αναφέρεται ρητά ότι ορισμένες επισημάνσεις νομικού περιεχομένου ή όροι που περιέχονται σε συγκεκριμένες σελίδες της παρούσας Τοποθεσίας υπερισχύουν των Όρων στο παρόν έγγραφο.